ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΟ & ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΟ
ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Α΄ κύκλος Επιμόρφωσης στον Ενδογλωσσικό και Διαγλωσσικό Υπερτιτλισμό», διάρκειας 59 ωρών, που υλοποιείται μέσω της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος μέσω της ασύγχρονης διδασκαλίας (πλατφόρμα e-learning).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Σίμος Π. Γραμμενίδης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και έμπειροι επαγγελματίες του χώρου με γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στον υπερτιτλισμό θεατρικών παραστάσεων.

Η ανάγκη του υπερτιτλισμού θεατρικών παραστάσεων προκύπτει από την αυξανόμενη ζήτηση ενός θεατρόφιλου κοινού για την παρακολούθηση θεατρικών θεαμάτων που ανήκουν σε διαφορετική γλωσσική οικογένεια από αυτή του έργου που αναπαρίσταται ή χαρακτηρίζονται από φυσικές αδυναμίες που τους εμποδίζουν να συμμετέχουν ενεργά στη θέαση της παράστασης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Α’ κύκλος στον ενδογλωσσικό και διαγλωσσικό υπερτιτλισμό» προσφέρει μία ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, απαραίτητων για την ενδελεχή κατάρτιση του εκπαιδευόμενου και μελλοντικού υπερτιτλιστή.

Ειδικότερα, η θεωρητική κατάρτιση θα επικεντρωθεί στην τέχνη του θεάτρου έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει επαφή και γνώσεις γύρω από τη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης, τη θεατρική τέχνη και πώς αυτή επηρεάστηκε στους αιώνες της ύπαρξής της. Θα εξεταστούν επίσης τα δομικά στοιχεία μιας παράστασης, όπως ο θεατρικός χώρος, η σκηνική παρουσίαση και η αισθητική ενός θεατρικού έργου. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις συμβάσεις ενός θεατρικού κειμένου, τη θεατρική μετάφραση, την επιμέλεια ενός θεατρικού κειμένου ως συντελεστές απαραίτητους στην τέχνη του θεάτρου. Τέλος, θα μελετήσουν τον ενδογλωσσικό και διαγλωσσικό υπερτιτλισμό στο θέατρο σήμερα.

Η πρακτική κατάρτιση περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον υπερτιτλισμό, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας του μεταφραστικού αποτελέσματος.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών ή ξένων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, κυρίως σε αποφοίτους ελληνικών ή ξένων φιλολογιών, μετάφρασης και διερμηνείας, ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και σε αποφοίτους των τμημάτων θεάτρου και κινηματογράφου. Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες μεταφραστές που ενδιαφέρονται για τον χώρο του θεάτρου και του υπερτιτλισμού.

Δομή Προγράμματος

Στο πρόγραμμα θα διδαχθούν οι ακόλουθες ενότητες:

  • Ιστορία θεάτρου
  • Θεατρική παράσταση-σκηνικός χώρος
  • Θεατρικό κείμενο
  • Θεατρική μετάφραση
  • Θεωρία και πράξη ενδογλωσσικού και διαγλωσσικού υπερτιτλισμού
  • Επιμέλεια και διόρθωση θεατρικής μετάφρασης
  • Τεχνικά ζητήματα – Χειρισμός ειδικού λογισμικού

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοούν τη σπουδαιότητα του ενδογλωσσικού και διαγλωσσικού υπερτιτλισμού ως σημαντικού μέσου διαμεσολάβησης για τη συμμετοχή του θεατή στη θεατρική παράσταση, ενώ θα λάβουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις καθώς και τις απαιτούμενες τεχνολογικές δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να υπερτιτλίζουν θεατρικές παραστάσεις.